Visgilde de Visscher

Middelgraaflaan 57
6832 AN Arnhem
(026) 3219923

Actievoorwaarden Kras&Win

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Kras&Win Visgilde Haringprijzen’’ van de campagne ‘Hollandse Nieuwe’ van Visgilde de Visscher te Arnhem.

1. Algemeen
1.1 Deelnemen aan de actie kan vanaf 13 juni tot en met 7 juli 2018.
1.2 Deelname aan de actie is gratis en kan alleen indien men een Hollandse Nieuwe heeft gekocht bij Visgilde de Visscher te Arnhem.
1.3 Een deelnemer ontvangt per aankoop van een Hollandse Nieuwe één kraskaart.
1.4 Deelnemers mogen zo vaak als hij of zij maar wil meedoen aan de actie.
1.5 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

2. Prijzen en actiemechanisme
2.1 Om deel te nemen aan de actie, dient men minimaal een Hollandse Nieuwe te hebben gekocht in de deelnemende winkel om één kraskaart te ontvangen.
2.2 Deelnemers dienen de kraslaag volledig weg te krassen om te zien of zij een prijs hebben gewonnen.
2.3 Kraskaarten beginnend met het woord ‘Gefeliciteerd’ onder de kraslaag geven de eigenaar ervan recht op de genoemde prijs op de kraskaart.
2.4 Alleen volledig en juist open gekraste kraskaarten maken kans op het winnen van de prijs.
2.5 De persoon die de kraskaart inlevert, ontvangt het recht op de prijs. Van deze persoon worden de NAW gegevens genoteerd.
2.6 Minderjarigen tot 16 jaar dienen ouders/verzorgers toestemming tot deelname aan de actie te vragen.

3. Uitkering van de prijzen
3.1 1 winnaar ontvangt 1 jaar lang gratis haring en geeft recht op 1 gratis haring per week, maximaal 52 haringen in totaal. Op vertoon van het kraskaartje wordt de haring iedere week aan de winnaar overhandigt. Visgilde de Visscher zal bijhouden hoeveel haringen weggegeven zijn. De uitgifte van gratis haringen stopt wanneer er 52 haringen weggegeven zijn of automatisch op 30 juni 2019, wanneer er nog geen 52 haringen weggegeven zijn.
3.2 1 winnaar ontvangt 1 haringschaal en geeft recht op een Hollandse haring schaal bestaande uit een feestelijk opgemaakte schaal met 20 vers schoongemaakte haringen geserveerd met gesnipperde uitjes. De uitgifte van de haringschaal gebeurd in overleg met de winnaar.
3.3 1 winnaar ontvangt 1 haringstrippenkaart die hem recht geeft op 11 schoongemaakte haringen op een voor hem gunstig moment. De winnaar ontvangt direct de haringstrippenkaart.
3.4 20 winnaars ontvangen één gratis haring direct bij overhandiging van de kraskaart waarop deze prijs vermeld staat.
3.5 25 winnaars ontvangen de tweede haring gratis bij overhandiging van de kraskaart waarop deze prijs vermeld staat. De winnaar dient één haring af te rekenen en krijgt daarbij een tweede haring gratis. De prijs dient direct in ontvangst genomen te worden.
3.6 De prijzen die recht geven op één gratis product of recht geven op korting op een aankoop worden direct op vertoon van de kraskaart uitgereikt. Hierbij wordt de kraskaart ingenomen en verscheurd of onbruikbaar gemaakt.
3.7 Verzilvering van de prijzen kan tot uiterlijk dinsdag 31 juli 2018. Na deze datum vervalt het recht op de prijzen.
3.8 Indien er een niet geldige kraskaart aangeboden wordt, blijft de prijs eigendom van Visgilde de Visscher.
3.9 Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde.
3.10 Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Visgilde de Visscher.
3.11 Over de prijzen en de uitkering daarvan kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Rechten Visgilde de Visscher
4.1 Visgilde de Visscher behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Visgilde de Visscher of derden.
4.2 Visgilde de Visscher behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4.3 De organisatie heeft het recht om tijdens het uitreiken van de prijzen foto’s te maken van de winnaars en Visgilde de Visscher of de overkoepelende vereniging Vereniging van Visspeciaalzaken ‘Visgilde’ kan deze foto’s gebruiken in haar eigen communicatiemiddelen zoals bv nieuwsbrieven wanneer de gefotografeerde daar geen bezwaar tegen heeft.
4.4 De organisatie heeft het recht om tbv van deze actie informatie over deze actie naar de mailadressen te sturen.
4.5 Indien er een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Visgilde de Visscher, is het oordeel van laatstgenoemde bindend.
4.6 Visgilde de Visscher behoudt het recht om een prijs niet uit te keren.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Visgilde de Visscher, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie.
5.2 Meer specifiek zijn Visgilde de Visscher, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden niet aansprakelijk voor:
a. enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen;
b. voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijzen;
c. voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie.

6. Diversen
Vragen en/of opmerking met betrekking tot deze actie, kunnen worden gesteld via het contactformulier op deze website.

Visgilde de Visscher

Middelgraaflaan 57
6832 AN Arnhem
(026) 3219923

Openingstijden

maandag 09:00 - 18:00
dinsdag 09:00 - 18:00
woensdag 09:00 - 18:00
donderdag 09:00 - 18:00
vrijdag 09:00 - 18:00
zaterdag 09:00 - 17:00
zondag Gesloten